۱۳۹۳ تیر ۲۷, جمعه

linkin park - "A Light That Never Comes" نوری که هرگر نمیاد

دوست دارم سومین پست وبلاگم از لینکین پارک باشه... هرچی باشه باهاش سال ها خاطره دارم و از این گروه بود که به متال گرویدم..
"نوری که هرگز نمیاد" از جمله جدید ترین آهنگ های این گروهه که در شانزدهم سپتامبر 2013 منتشر شده.
و
به نظرم مفهومش اینه که
حتی وقتی سیل مشکلات رو سر آدم میریزه، وقتی به این امید میری جلو که بالاخره سختی تموم میشه و کمک از راه میرسه، اگه به امید تقدیر نشستی که مشکلاتت خودشون حل بشن...
جمع کن خودتو
از این خبرا نیست
پاشو رو پاهات وایسا و با مشکلات بجنگ
تا آخر عمرت هم واسه کمک صبر کنی، داری وقت تلف میکنی
فقط خودت میتونی خودتو نجات بدی
تفسیر شما چیه؟؟
واسم کامنت کنید تفسیرتون رو..

"A Light That Never Comes"
نوری که هرگر نمیادNah, you don’t know me
نه ، تو من و نمیشناسی
I break through the clouds and the fire
below me
از میان ابرها و آتشی که زیر پاهامه ،راهمو پیدا میکنم
You cannot catch me, cannot hold me
نمیتونی من و بگیری و نگهم داری
You cannot stop much less control me
کمتر من و زیر نظر بگیر ، نمیتونی
When it rains it pours
وقتی بارون میاد جاری میشه
When the flood gates open, erase the
shores
وقتی که سلگیرها باز میشن ، سواحل رو پاک میکنن
At best you don’t care when it breaks
your door
توی بهترین حالت ممکن (که به خودت میگیری ) برات مهم نیست سدت رو بشکونه
It takes all you can take, better take some
more
همه ی اون چیزی و که تو میتونی بگیری ، بیشترم میگیره
بهتره که بیشتر برداری
Cause I know what it’s like to test fate
چون من میدونم که سرنوشت چه جوری امتحان میکنه
Have my shoulders pressed with that
weight
روی شونه های من سنگینی میکنه
Still I stood strong in spite of that hate
هنوز هم با وجود اون تنفری که دارم ، با قدرت رو پاهام ایستادم
The night gets darkest right before dawn
شب قبل از طلوع ، تاریک تر از مواقع دیگست
What don’t kill you makes you more
strong
چیزی که نمیکشتت ، قوی ترت میکنه
What I’ve been waiting for so long
چیزی که برای مدت ها انتظارش رو میکشیدم
The nights go on
شب ها سپری میشن
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
I chase the sun
خورشید رو تعقیب میکنم
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
Ohhhh ohhh ohhhh
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
When I was young, they told me, they said
وقتی بچه بودم ، بهم میگفتن ، میگفتن
We’ll make your day, you’ll lie in our bed
که روزت رو میسازیم ، توی تخت ما دراز خواهی کشید
Take care, hold these reins but instead
مراقب باش ، افسارها رو نگه دار و در عوض
then comes that day it’s off with his head
روزی میرسه که (عقل از سر اون بچه پریده باشه )
The night gets darkest right before dawn
شب قبل از طلوع، سیاه ترینه
What don’t kill you makes you more
strong
چیزی که نمیکشتت ، قوی ترت میکنه
You’ll have my mercy, then when you’re
gone
وقتی که تو بری ، بخشش من ازان تو خواهد بود
The nights go on
شب ها سپری میشن
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
I chase the sun
خورشید رو تعقیب میکنم
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
Ohhhh ohhh ohhhh
Waiting a the light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
you don’t know me
نه ، تو من و نمیشناسی
I break through the clouds and the fire
below me
از میان ابرها و آتشی که زیر پاهامه ،راهمو پیدا میکنم
You cannot catch me, cannot hold me
نمیتونی من و بگیری و نگهم داری
You cannot stop much less control me
کمتر من و زیر نظر بگیر ، نمیتونی
When it rains it pours
وقتی بارون میاد جاری میشه
When the flood gates open, erase the
shores
وقتی که سلگیرها باز میشن ، سواحل رو پاک میکنن
At best you don’t care when it breaks
your door
توی بهترین حالت ممکن (که به خودت میگیری ) برات مهم نیست سدت رو بشکونه
It takes all you can take, better take some
more
همه ی اون چیزی و که تو میتونی بگیری ، بیشترم میگیره
بهتره که بیشتر برداری
Ohhhh ohhh ohhhh
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
The nights go on
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
I chase the sun
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد
Ohhhh ohhh ohhh
Waiting for a light that never comes
منتظره نوری هستم که دیگه هرگز نمیاد 


منبع : http://forum.dlera18.in/thread51063.html
دانلود آهنگ: http://www.mp3olimp.net/linkin-park-steve-aoki/
music video link : http://www.youtube.com/watch?v=rAJa4bjeloI
ارسال یک نظر