۱۳۹۵ مرداد ۱۶, شنبه

هیروشیما و ناکازاکی فجایعی به وسعت تاریخ

✏✏✏✏

16 مرداد✏6 آگوست 1945✏سالگرد فاجعه حمله اتمی هیروشیما

📝هیروشیما و ناکازاکی فجایعی به وسعت تاریخ
بخش دوم 📝✏

حمله ای که به معنای واقعی کلمه شهر هیروشیما را با خاک یکسان کرد.
بطوری که تقریبا تمام ساختمان ها و بناها نابود شد.
به جز تعدادی انگشت شما که به حالت نیمه ویران در آمده بودند.

شهر هیروشیما با خاک یکسان شده!

از معدود بناهای باقی مانده از انفجار


میگویم فاجعه چون این حمله به تنهایی باعث کشته شدن بیش از شست و شش هزار نفر شد!
شهری که به هنگام بمباران 344000نفر جمعیت داشت.
به بیان دیگر فقط حدود 19.1%جمعیت در این حمله جان باختند.
شمار بسیار بیشتری در این حمله مجروح و معلول شده اند.
اما فاجعه به اینجا ختم نمیشود.
هنوز که هنوز است در این کشور میتوان شاهد تولد کودکان ناقص الخلقه و تحت تاثیر تشعشعات رادیواکتیو بود.

کوهی از اجساد مردم

قبل و بعد از حمله ی اتمی... بدون شرح


قبل و بعد حمله به ناکازاکی


ماکتی از قبل  و بعد حملات اتمی به ژاپن
ناکازاکی هم اکنون..

هیروشیما هم اکنون..

ژاپن نابود شده باقی نماند. مثل مملکت ما نبود که هنوز بعد این همه سال خرمشهر آزاد شده اش ناآباد باشه :-|
 بر اثر تلاش و پشتکار مردم، این شهر ویران ویران شده در کمتر از 40سال بازسازی شد و هم اکنون از شهرهای صنعتی و دیدنی ژاپن به شمار می آید.
 در پست بعدی از آن بیشتر خواهم نوشت.


این پست ادامه دارد
اما بیش از آن یک دقیقه سکوت به یادبود قربانیان هیروشیما🙏🙏🙏
Hiroshima 広島市
Nagasaki  長崎市
✏✏✏✏
منابع:
آشنایی با کشورهای جهان-ژاپن-محمود رضا فرازش- نسر آفتاب هشتم-چاپ 88
جنگ کره The Korean War ،
مایکل وی آزکان Uschan , Michael V ،  ترجمه سهیل سمی،
مجموعه تاریخ جهان،  نشر ققنوس چاپ 87 ص26

ارسال یک نظر